Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM

Ogłoszenie dotyczące badań naukowych: Zapytanie ofertowe nr 2/2016


Zamówienie będzie realizowane w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B + R”, Działania 1. 1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1. 1. 1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w latach 2016 - 2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pełna treść do pobrania w wersji pdf - Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Pełna treść do pobrania w wersji word - Zapytanie ofertowe nr 2/2016