Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM

Polityka jakości

Polityka jakości BOEM

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Głównym celem Polityki ZE-M BOEM jest świadczenie usług spełniających wymagania, potrzeby oraz oczekiwania Klientów. Przekłada się na to wiele czynników, od terminowości po doskonałą jakość wykonywanych produktów. Zawsze staramy się dostarczyć naszym kontrahentom wyroby najwyższej jakości, zapewniając przy tym ich pełną satysfakcję i zadowolenie. Natura obdarzyła nas tym co najlepsze, dlatego jednym z głównych priorytetów firmy BOEM oraz jej pracowników jest dbanie o środowisko naturalne. Pozostawiamy je takim w stanie jakim je zastaliśmy, a w miarę możliwości - w lepszym. Wdrożenie, utrzymanie oraz ciągłe udoskonalanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 daje nam możliwość monitorowania i ciągłej kontroli realizowanych procesów pod względem jakości oraz wpływu pracy zakładu na otaczające nas środowisko.

Projektowanie i produkcja konstrukcji stalowych oraz aluminiowych

W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełniać normy jakościowe i środowiskowe, które są gwarantem osiągnięcia zamierzonego celu oraz satysfakcji Klienta. Poniższy certyfikat to potwierdzenie przestrzegania przez firmę BOEM norm najwyższej jakości.

certyfikat isoCele Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

  • Funkcjonowanie Firmy w ramach obowiązujących przepisów prawnych i innych.
  • Dbanie o wzrost zadowolenia Klientów oraz bezbłędną realizację umów i zamówień.
  • Dostarczenie Klientom wyrobów i usług o konkurencyjnej jakości.
  • Ciągłe utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.
  • Utrzymanie i modernizacja wyposażenia w stanie technicznym, zapewniającym uzyskanie realizacji usług na najwyższym poziomie.
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników przy ustalaniu oraz realizacji celów i zadań środowiskowych, a także podnoszenie poziomu ich wiedzy i świadomości ekologicznej poprzez szkolenia.
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wytwarzania odpadów stałych.
  • Racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, paliw i energii poprzez polepszenie wydajności procesów produkcyjnych.
  • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Wdrażając i utrzymując Zintegrowany System Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań, uzyskując w efekcie zadowolenie Klienta. Kierownictwo ZE-M BOEM deklaruje powszechne zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości i wpływu na środowisko. Polityka ZSZ jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników oraz dostępna dla zainteresowanych stron. Właściciel ZE-M BOEM zobowiązuje się poddawać niniejszą Politykę ZSZ okresowym przeglądom w celu ciągłego doskonalenia systemu, zapewnienia jej aktualności oraz zgodności z rozwojem firmy.